Popis produktu

Podrobný popis výrobku TEBOKAN 40MG TBL FLM 100

Léčivý přípravek Tebokan obsahuje speciální extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba; standardizovaný na 24% flavonových glykosidů a 6% terpenových laktonů). Extrakt z Ginkgo biloba zvyšuje tvorbu a uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu, jehož nízké hladiny jsou spojeny se sníženou schopností soustředění, úzkostmi, psychickou únavou a nedostatkem jasného myšlení a jehož množství je ve stáří sníženo. Dále snižuje tvorbu a přítomnost nežádoucích kyslíkových radikálů, má příznivý vliv na cévní systém, neboť podporuje rozšíření cév (vazodilatační účinek v tepenné oblasti), zlepšuje průtokové (reologické) vlastnosti krve, snižuje propustnost cévní stěny, podporuje žilní napětí (tonus) a působí tak mírně proti otokům (protiedémově). Bez porady s lékařem se Tebokan užívá při poruchách duševní výkonnosti, která se projevuje poruchami paměti, poruchami koncentrace a emoční labilitou hlavně u starších osob. Po poradě s lékařem se přípravek dále užívá při syndromu demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence), při poruchách prokrvení končetin a mikrocirkulace (obstrukční choroba periferních tepen ve stadiu I.-II. podle Fontaina, Raynaudův syndrom apod.) a při poruchách sluchu a rovnováhy v důsledku cévní nedostatečnosti (závratě, ušní šelest - tinitus, snížení sluchu u starších osob). Čtěte pozorně příbalový leták!

Jak ho užívat?

Poruchy duševní výkonnosti - užívá se 1 tableta 3 × denně (ráno, v poledne a večer). Doba léčby závisí na závažnosti příznaků a měla by trvat nejméně 8 týdnů. Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 8 týdnů, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem se přípravek nesmí užívat déle než 3 měsíce.

Syndrom demence (viz výše) - užívá se 1–2 tablety 3 × denně (ráno, v poledne a večer) v závislosti na míře postižení, nejméně po dobu 8 týdnů. Po tříměsíční terapii je třeba posoudit prospěšnost pokračování v léčbě.

Poruchy prokrvení končetin, mikrocirkulace, poruchy smyslů (závrať, ušní šelest) - užívá se 1 tableta 3 × denně (ráno, v poledne a večer) až 2 tablety 2 × denně. Při poruchách prokrvení končetin je třeba přípravek užívat minimálně 6 týdnů, teprve poté dojde k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti. Při léčbě závratí a ušního šelestu nepřináší léčba delší než 6 - 8 týdnů další terapeutický prospěch.

Tabletu spolkněte celou, nerozkousanou a zapijte malým množstvím vody. Užívejte po jídle.

Přípravek není určen pro děti do 12 let věku. Těhotné a kojící ženy by přípravek neměly užívat.

Dále by Vás mohlo zajímat, že léčivý přípravek Tebokan není určen k léčbě vysokého krevního tlaku. Opatrnosti je třeba při současném užívání léků s obdobnými účinky, zejména pak s léky působícími rozšíření cév (vazodilataci), eventuelně zrychlení srdečního rytmu (tachykardii). Nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Co obsahuje?

Jedna potahovaná tableta obsahuje Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 40 mg (35 – 67 : 1, extrahováno acetonem 60 % m/m, odpovídá 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16-2,64 mg terpenolaktonů) a dále pomocné látky: monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalickou celulosu, kukuřičný škrob, sodnou sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, hypromelosu, makrogol 1500, dimetikonovou emulsi SE 2, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172, mastek

Důležité informace

Druh přípravku Léčivý přípravek

Jedná se o léčivý přípravek - užívejte jen při příznacích, pro které je určený a v souladu s příbalovým letákem nebo doporučením lékaře či lékárníka. Čtěte pozorně příbalový leták!

Doplňující informace
SÚKL název TEBOKAN 40MG TBL FLM 100
Kód SÚKL 13491
Farmakoterapeutická skupina Psychoanaleptika, léčiva proti demenci
Čtěte pečlivě příbalovou informaci

Příbalový leták

Zapomněli jste heslo? Zašleme Vám nové na Váš email!