Popis produktu

Podrobný popis výrobku KALTOSTAT 2 G/45 CM PRO HLUBOKÉ RÁNY, KRYTÍ, 5 KS

Kaltostat Cavity je alginátové krytí s vysokým obsahem kyseliny guluronové. Má silné absorpční vlastnosti a zároveň si zachovává celistvost při přiložení na ránu. Při styku s exsudátem z rány se krytí pozvolna mění ze suchého vláknitého stavu na vlhký gel a poskytuje tak optimální podmínky pro hojení rány. Kaltostat funguje též jako hemostatikum, protože jeho matrice podporuje tvorbu krevní sraženiny, čímž přispívá k zastavení mírného krvácení. Odstraňuje se snadno a nebolestivě, snižuje frekvenci převazů. Kaltostat Cavity je indikován jako primární krytí pro středně až silně exsudující hluboké rány a na mírně krvácející hluboké rány.

Na které rány se hodí?

Chronické rány – proleženiny (dekubity), bércové vředy, diabetické defekty, rozpadlé operační rány (dehiscence)
Akutní rány - plochy po odebrání kožních štěpů, chirurgické a traumatické rány

Jak ho používat?

Před použitím si krytí upravte do požadovaného rozměru. Čistou hlubokou ránu vyplňte rozměrem ve formě provazců, určených pro hluboké rány. Poté překryjte sekundárním krytím, např. GranuFlex®, GranuFlex® Signal, GranuFlex® Extra Thin případně absorpčním krytím. Krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity.

Důležité informace

Druh přípravku Zdravotnický prostředek

Pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.

Doplňující informace
SÚKL název

Zapomněli jste heslo? Zašleme Vám nové na Váš email!