Popis produktu

Podrobný popis výrobku KALTOSTAT 7,5X12 CM, KRYTÍ, 10 KS

Kaltostat je alginátové krytí s vysokým obsahem kyseliny guluronové. Má silné absorpční vlastnosti a zároveň si zachovává celistvost při přiložení na ránu. Při styku s exsudátem z rány se krytí pozvolna mění ze suchého vláknitého stavu na vlhký gel a poskytuje tak optimální podmínky pro hojení rány. Kaltostat funguje též jako hemostatikum, protože jeho matrice podporuje tvorbu krevní sraženiny, čímž přispívá k zastavení mírného krvácení. Odstraňuje se snadno a nebolestivě, snižuje frekvenci převazů. Kaltostat je indikován jako primární krytí pro středně až silně exsudující rány a na mírně krvácející rány.

Na které rány se hodí?

Chronické rány – proleženiny (dekubity), bércové vředy, diabetické defekty, rozpadlé operační rány (dehiscence)
Akutní rány - plochy po odebrání kožních štěpů, chirurgické a traumatické rány

Jak ho používat?

Před použitím si krytí upravte do požadovaného rozměru. Na čistou a osušenou plošnou ránu přiložte krytí tak, aby odpovídal velikosti a tvaru rány. Poté překryjte sekundárním krytím, např. GranuFlex®, GranuFlex® Signal, GranuFlex® Extra Thin případně absorpčním krytím. Krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity.

Důležité informace

Druh přípravku Zdravotnický prostředek

Pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.

Doplňující informace
SÚKL název

Zapomněli jste heslo? Zašleme Vám nové na Váš email!