Popis produktu

Podrobný popis výrobku Dezinfekční antibakteriální sprej 50ml

Aimil Dezinfekční antibakteriální gel je čisticí dezinfekční sprej na ruce na bázi alkoholu, antiseptický. Praktické použití bez potřeby vody, mýdla a ručníku. Vhodný pro osobní hygienu všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým počtem osob, např. v obchodech, nákupních centrech, hromadné dopravě, při návštěvě zdravotnických zařízení atd.

Jak ho používat?

 Naneste 3–4 dávky spreje do dlaní, důkladně rozetřete po celých rukou a nechte zaschnout nejméně po dobu 30 sekund, dokud nebude kůže zcela suchá. Neoplachujte.

Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny kontaktní čočky, poté pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické centrum/lékaře. 

Upozornění:

Hořlavá kapalina a výpary. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zroji zapálení. Nekuřte v blízkosti přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Co obsahuje?

Sto gramů (100 g) gelu obsahuje ethanol 44,6 g, isopropyl alcohol 15 g.

Důležité informace

Druh přípravku Kosmetika, hygiena, domácnost
Na co to je?

 

 

Doplňující informace
SÚKL název

Zapomněli jste heslo? Zašleme Vám nové na Váš email!